Onderzoeksresultaten geweld
op vrouwen in Brussel

Geweld tegen vrouwen is een gedragspatroon dat de rechten van vrouwen en meisjes schendt, hun participatie aan de samenleving op onder meer sociaal, economisch en juridisch vlak belemmert en de fysieke en mentale gezondheid schaadt.

Met andere woorden, geweld op vrouwen heeft niet enkel een impact op de vrouw in kwestie, maar op de samenleving als geheel.

Het informeren en vormen van de Brusselse bevolking rond partner- en intrafamiliaal geweld is één van de prioriteiten van het gewestelijk gelijke kansenbeleid.


 

Partnergeweld

Mijn collega vertelt me dat haar man haar een aandachtshoer noemde waar de kinderen bij waren.


Hoe te reageren?


Over deze studie...


Nuttige telefoonnummers


Enkele aanbevelingen na deze studie:


Meer weten over alle aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien? Mail naar equal@gob.brussels.